درباره مجتمع تجاری امین

مجتمع تجاری امین یکی از مدرن ترین و بزرگترین مجتمع های تجاری استان قم می‌باشد که در زمینی به مساحت حدودا ۴4۰۰ متر و در 9 طبقه در مراحل پایانی است.
بیش از 700 واحد تجاری در این مجموعه در شرف بهره برداری بوده و با هدف ارائه خدمات تفریحی و ورزشی واحد هایی نظیر فود کورت ، فروشگاه مواد غذایی، سالن ورزشی و … در نظر گرفته شده است.

واحد های تجاری مجتمع امین با متراژ های 8 الی 40 متر مربع اماده بهره برداری ست و تمام واحد های تجاری طبقه همکف وطبقات 1- و 2- مجتمع آماده تحویل می‌باشد.

.

مجتمع تجاری امین قم
مجتمع تجاری امین قم

مراکز احداثی مالکین مجتمع تجاری امین

1- ساخت مجتمع تجاری قائم قم با 140 واحد تجاری در سال 1350

2- ساخت مجتمع تجاری حجت تهران با 340 واحد تجاری در سال 1352

3- ساخت مجتمع تجاری حجت قم با 440 واحد تجاری در سال 1355

4 – ساخت مجتمع تجاری قدس قم با 300 واحد تجاری در سال 1360

5- ساخت مجتمع تجاری بوعلی قم با 300 واحد تجاری در سال 1372

6- ساخت مجتمع تجاری حجت جدید تهران با 270 واحد تجاری در سال 1380

7- مجتمع تجاری امین قم در حال ساخت